Regulamentul General privind Protectia Datelor1.Generalitati

Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 (denumit in continuare GDPR), pentru protectia  persoanelor  fizice  cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera  circulatie a acestor date, este aplicabil in toate tarile Uniunii Europene, incepand cu data de 25.05.2018.      Acest Regulament are un impact semnificativ in toate sectoarele de activitate, motiv pentru care Sky Group SRL, (care este inregistrat in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de date cu caracter Personal sub nr. 0003813) a procedat la revizuirea programelor actuale, in conformitate cu acest Regulament, astfel incat sa poata sa identifice eventualele impedimente si sa implementeze  modificarile care se impun in activitatea sa.

Conceptul de protecţie a datelor cu caracter personal reprezintă dreptul persoanei fizice de ai fi apărate acele caracteristici care conduc la identificarea sa şi obligaţia corelativă a operatorului Sky Group SRL de a adopta măsuri adecvate pentru a asigura o protecţie eficientă. Prin date cu caracter personal se înţeleg acele informaţii care pot fi puse direct sau indirect în legătură cu o persoană fizică identificată sau identificabilă, cum ar fi, cu titlu de exemplu: numele, prenumele, cod numeric, personal, adresa, telefon, imaginea, vocea, situaţia economico-financiară, numar cont bancar,  profesia.

Având în vedere necesitatea de a apăra şi respecta dreptul fundamental la viaţă intimă şi privată, protecţia datelor cu caracter personal constituie un domeniu deosebit de important, fapt confirmat prin tratarea acestei tematici în capitole distincte prevăzute în Convenţia de Aplicare a Acordului Schengen.

De-a lungul timpului Sky Group a transmis diverse e-mailuri in incercarea de a va tine la curent cu cele mai noi oferte si cu informatii utile legate de produsele din oferta noastra. Dorim sa ramaneti la fel de bine informat si in continuare, fara a va coplesi cu informatii inutile.

In conformitate cu cerintele GDPR, pentru a avea posibilitatea de a va informa in continuare in scopul mentionat mai jos, este necesara existenta Consimtamantului dat de dvs. Acest Consimtamant trebuie sa fie acordat printr-o actiune clara, care arata acordul liber, specific, informat si neambiguu, cu privire la procesarea datelor dvs. personale.

2.Drepturile persoanei vizate/cumparatorului conferite de GDPR nr. 679/2016:

Odata cu solicitarea/acordarea consimtamantului, sunteti informat cu privire la drepturile conferite de GDPR cu privire la datele cu caracter personal, cat si asupra consimtamantului exprimat de dumneavoastra pentru colectarea datelor personale si prelucrarea acestor date de catre Sky Group si anume:

3. Scopul colectarii si prelucrarii datelor cu caracter personal il reprezinta:

4. Obligatii ale operatorului Sky Group SRL

Conform cerintelor GDPR nr. 679/2016, Sky Group SRL are obligatia  de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizati. Totodata operatorului Sky Group ii revine obligatia de a notifica persoana vizata a caror date au fost dezvaluite, daca aceasta notificare  nu se dovedeste a fi imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de intesul legitim care  ar putea  fi lezat.

5. Acceptul dat de persoana vizata/cumparator

Prin completarea datelor in formularul de creare de cont si/sau de Comanda, Cumparatorul declara si accepta neconditionat ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a SkyOnline.ro ( Sky Group) si isi exprima acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate in scopurile aratate mai sus, la punctul 3.

Prin lecturarea acestor informatii, Cumparatorul declara ca a citit, a inteles si este de acord ca operatorul Sky Group sa colecteze, sa stocheze si sa prelucreze datele cu caracter personal, conform cerinţelor Legii nr. 506/2004 și GDPR (2016/679), totodata luand la cunostiinta  si despre drepturile conferite de aceste dispozitii legale.

Dacă doriți să fiți informat in scopul mentionat mai sus, vă rugăm să ne acordați consimțământul dumneavoastră pentru a vă informa în legătură cu acestea. Veți putea oricând să renunțați la această facilitate și să ne solicitați modificarea datelor dumneavoastră de contact sau ștergerea lor.

In conformitate cu dispozitiile art. 6 aliniatul 1, litera f , coroborat cu art. 47 din GDPR, prelucrarea datelor cu caracter personal indeplineste conditiile legale impuse de GDPR, daca prelucrarea are drept scop marketingul direct si este necesara in scopul unui interes legitim urmarit de operator sau de o parte terta. Totodata , prin prevederile art. 70 din GDPR , persoanelor fizice li se ofera dreptul ca in cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, sa se opuna unei astfel de prelucrări, în orice moment şi în mod gratuit. Acest drept este adus în mod explicit în atenţia persoanei vizate şi prezentat, în mod clar şi separat de orice alte informaţii.